Onze visie

 

Wij - SONAX GmbH – zien onszelf als een innovatieve onderneming, die chemische producten en diensten in het kader van auto-onderhoud fabriceert en verhandelt.

Assortiment
 
Wij bieden onder het A-merk SONAX een concurrerend, compleet assortiment voor de reiniging en verzorging van auto’s. Wij willen het merk SONAX, door hoge kwaliteit, duidelijke prijspolitiek in het hoogwaardige segment, en door milieuvriendelijke en innovatieve producten, profileren als sterk merk.

Succesfactoren
 
Wij willen met heldere ondernemingsdoelen ons STERKE MERK, KLANTGERICHTHEID, INNOVATIEKRACHT en PRODUCT- en PROCESKWALITEIT permanent verder ontwikkelen. Met deze succesfactoren willen wij onze concurrentie overstijgen en onze rentabiliteit duurzaam verhogen.

Handelswijze
 
Wij staan voor onze verantwoordelijkheid voor het milieu. Dit betekent, onze bedrijfsprocessen en producten in harmonie met de natuurlijke bronnen te brengen, respectievelijk te houden. Wij willen de tevredenheid van klanten en medewerkers door klantgerichtheid en eigen verantwoordelijkheden doorlopend te verbeteren. Wij streven succesvolle samenwerkingsverbanden met wederzijdse voordelen met onze klanten en leveranciers na.